„Park wodny” w Kielcach

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej i widokowej fragmentu terenu po wschodniej stronie Doliny Silnicy.